Image

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 15.5.2018

Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Jokilaaksojen Tiimi ry.
 • Osoite: Kannuskyläntie 7, 68100 Himanka

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

 • Nimi: Kaisa Hihnala / toiminnanohjaaja
 • Osoite: Kannuskyläntie 7, 68100 Himanka
 • Sähköposti: toiminnanohjaaja@jot.fi
 • Puhelin: 044 5000 086

Rekisterin nimi

 • Henkilörekisteri

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Uutiskirjeiden lähettämistä varten.
 • Tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumisten yhteydessä kerätään henkilöiden suostumuksella nimitietoja, sähköpostiosoitteita sekä puhelinnumeroita.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Sähköpostirekisteri

 • Henkilön nimi ja sähköpostiosoite

Tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuminen

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Hallituksen jäsenten ja työntekijän/työntekijöiden yhteystiedot

 • Henkilön nimi, lähiosoite, paikkakunta, luottamustoimen muoto ja yhdistys jota edustaa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Työntekijän /työntekijöiden työsopimuksessa tarvittavat tiedot

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

 • Henkilötietoja säilytetään tapahtuman ja/tai koulutuksen toteutumiseen sekä palautekyselyiden raportoimisen valmistumiseen saakka kuitenkin siten että henkilötiedot poistetaan välittömästi tiedon säilyttämistarpeen lakattua. Tapahtumien ja koulutusten osalta viimeistään yhden kuukauden (1kk) kuluttua tapahtumasta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai esim. yhdistyksen yhteyshenkilöltä joka ilmoittaa osallistujat heidän luvallaan Jokilaaksojen Tiimi ry:n tapahtumiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Suomen Mielenterveysseuralle ilmoitetaan Mielenterveyden ensiapu -kursseille osallistuneiden tiedot henkilöiden itsensä luvalla palautekyselyä varten.
 • Matkalle ilmoittautuneiden tiedot voidaan tarvittaessa luovuttaa esimerkiksi matkaan kuuluvan majoittautumisen yhteydessä olevan hotellin tietoon.
 • Muilta osin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilöiden kirjallista suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 • Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.
 • Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
 • Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruutta-misen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.